Każdy człowiek jest wyjątkowy, z tego powodu, pogrzeb powinien być unikalny. Śmierci bliskiej osoby zawsze jest wielkim wstrząsem. Zdarza się, iż nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Znając ten problem w krótki sposób chcielibyśmy przekazać rady, które w tej trudnej drodze pomogą w organizacji pogrzebu.

Zgon w szpitalu:
Lekarz dyżurny opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do zakładu pogrzebowego, gdzie uzyskają Państwo fachowe poradnictwo w sprawie organizacji pogrzebu.

Zgon w domu:
W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia skróconego aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Następnie po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. W tej sytuacji wystarczy zadzwonić do Domu Pogrzebowego Lech Rzepniewski pod całodobowy numer telefonu +48 501 512 827, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej. Przewiezienie osoby zmarłej w przypadku Domu Pogrzebowego Lech Rzepniewski następuje do własnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu.

Zgon w skutek wypadku:
Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu.

Przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej. Nie mają także uprawnień do informowania rodziny o zgonie danej osoby. W tym przypadku, tak samo jak w poprzednich, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do najbliższych zmarłej osoby.

Należy pamiętać, iż Rodzina zmarłego ma pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada w zakresie organizacji i obsługi pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do wystawienia aktu zgonu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej

Dokumenty potrzebne do sporządzenia wniosku o zasiłek pogrzebowy ZUS lub KRUS:

  • akt zgonu
  • legitymacja ubezpieczonego wydana przez ZUS lub KRUS
  • faktura za usługi pogrzebowe wystawiana przez zakład pogrzebowy
  • dowód osobisty osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawiane rachunki
  • numer konta bankowego członka rodziny, na którego będą wystawiane rachunki